Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh

Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh

Edit: Vũ Quân

Văn Án:

Bạn đang đọc truyện Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh của tác giả Hôn Nha Vãng Đông. Thế giới chỉ cô độc mình anh, anh tự nhốt mình trong một căn phòng kín, không muốn ở cạnh ai, không muốn tiếp xúc với ai.

Cô chủ động đến gần, cô tiến vào phòng của anh.

Sau đó, cô cứ như vậy, tự nhiên trở thành một phần cuộc sống của anh.
Xem thêm
1 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Danh sách chương
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất