Vệ Tư Lý hệ liệt - Thần Tiên: Chapter 12: Hậu Ký

Còn có một chút chuyện muốn nói rõ nên ta bổ sung ở đây.
Thứ nhất, ta và Bạch Tố đã thảo luận qua, nếu có một ngày những “thần tiên” có siêu năng lực kia đột nhiên thay đổi ý nghĩ và xuất thế, tích cực tham gia chuyện của nhân gian thì tình hình sẽ thế nào đây? Nếu thế gian này có một nhóm siêu nhân như vậy thì nó có thái bình không?
Kết quả là chúng ta nhất trí cho rằng không thể. Những siêu nhân kia cũng là người, họ cũng có nhân tính và nhược điểm, kết quả sợ rằng sẽ tệ hại, để cho họ tự do ngao du thì tốt hơn.

Tiếp theo, học thuyết của đạo gia cho rằng trong bản thể vũ trụ có “Linh năng” vô tận, vạn vật đều do linh năng diễn hóa âm dương mà sinh ra, con người cũng là bởi vậy mà đến, cho nên linh năng là bản thể, con ngừơi là thân thể, giữa thân thể và bản thể vốn có một sự liên lạc vi diệu, một khi dung hội quán thông, nắm giữ phương pháp vận dụng linh năng cùng bản thể thì tự nhiên sẽ khiến cho năng lực của con người tăng lên vô số lần, biến thành siêu nhân.
Đạo gia đối với quá trình tu luyện tự thuật lại, mặc dù có rất nhiều danh từ cổ quái, tỷ như thân thể vốn có gọi là "Huyễn thân", tu luyện được "Chân thân" thì sẽ có khả năng thóat khỏi sinh tử tạo hóa, thành thần siêu thóat tam giới, hồi phục diện mục tiên thiên…

Thuyết pháp của đạo gia, nói rõ rằng nhân thể phải trải qua một trình tự nhất định mới có thể kết hợp cùng linh năng trong vũ trụ, trở thành siêu nhân. "Thiên nhân hợp nhất" chính là diễn tả tình cảnh này.
Lý luận tu tiên của đạo gia đề ra đã có mấy ngàn năm, nhưng qua những trường hợp tu tiên thành công được ghi lại thì hơn phân nửa chính là nhờ vào “đan dược” khiến cho tiềm năng trong cơ thể người phát huy hoàn toàn. Vì vậy cho nên “đan dược” là một chuyện thần bí nhất, chắc chắn nó phải phát xuất từ một nơi đặc thù và có phương thức kết hợp chế tạo…., những vấn đề này đều đáng giá tra cứu, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có cách nào để làm.
Có lẽ, cái bí mật này ở nhiều năm sau nữa sẽ bị người khám phá, và cũng có lẽ ngay cả bản thân thần tiên cũng không rõ được nguyên do!

Sắp xếp: Mới nhất