Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút: Chương 5815: Phiên ngoại: Trở lại STARS (23)